2 عدسی شیئی: این عدسی برای بزرگنمایی است و شامل چهار عدسی می باشد:

دکمه بازگشت به بالا