يکي از روشهاي مهم براي کاهش و کنترل عرض ترکهاي حاصل از کشش مستقيم استفاده از الياف است

دکمه بازگشت به بالا