بخش داخلي و جراحي و يا ICU و CCU و يا اطاق عمل از نظر شرايط محيط کار با هم تفاوت دارند

دکمه بازگشت به بالا