این بازی خشن که گاهی با مرگ بازیکنان هم همراه بود

دکمه بازگشت به بالا