آرام و قرار نداشتن ـ تنش ـ احساس خستگی ـ سرگیجه ـ تکرر ادرار ـ طپش قلب

دکمه بازگشت به بالا