گزارش آزمایشات روانشناسی تجربی (سطوح کارآیی ، خطای مولر – لایر ، آزمایش یادگیری توزیعی و فشرده ، آزمایش منع بعدی .)

گزارش آزمایش های روانشناسی تجربی شامل آزمایشات : سطوح کارآیی ، خطای مولر لایر ، آزمایش یادگیری توزیعی و فشرده ، آزمایش منع بعدی .

شامل :

هدف آزمایش – وسایل آزمایش – روش آزمایش – خلاصه آزمایش – پیشینه آزمایش – توصیف آزمایش – اجرای آزمایش – طرح آزمایش – تحلیل نتایج – جداول و نمودار ها – تفسیر نتایج – پیوست فرم های آزمایش – منابع .

در 34 صفحه با قالب WORD قابل ویرایش و PDF


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید