پیاده‌سازی مقاله تشخیص نویز فلفل-نمکی در متلب همراه با گزارش کامل

عنوان مقاله:

A Switching Median Filter With Boundary Discriminative Noise Detection for Extremely Corrupted Images 

آدرس مقاله:

https://ieeexplore.ieee.org/document/1632204

 

در این مقاله پیکسل‌های آلوده شده به نویز فلفل-نمکی شناسایی می‌شود تا از این طریق بتوان تصویر را بازیابی کرد و نویز آن را تا حدود زیادی حذف کرد. این الگوریتم می‌تواند پیکسل‌های یک تصویر را که 90 درصد آن به نویز فلفل-نمکی آلوده شده است را در دو دسته پیکسل‌های عاری از نویز و پیکسل‌های آلوده شده به نویز طبقه بندی کند. پیدا کردن این پیکسل‌ها اولین مرحله از بازیابی تصویر است. این الگوریتم در Matlab پیاده‌سازی شده است و گزارش کاملی از نحوه پیاده‌سازی این الگوریتم توضیح داده شده است. خروجی این الگوریتم یک ماتریس هم‌اندازه با تصویر آلوده شده به نویز است که دو مقدار 0 و 1 دارد. مقدار صفر بیانگر نویزی نبودن پیکسل، و مقدار 1 بیانگر آلوده بودن پیکسل به نویز است. تصویر زیر خروجی این الگوریتم است.

به عنوان نمونه می‌توان در حذف نویزها توسط عملیات مورفولوژی که در مقاله زیر توضیح داده شده است استفاده کرد و نویزهای فلفل-نمکی را حذف نمود.

A Morphological Mean Filter for Impulse Noise Removal

*کد ارائه شده فقط مربوط به مقاله ذکر شده است و فقط پیکسل‌های آلوده شده به نویز را پیدا می‌کند. برای حذف نویز تصویر می‌توانید پیاده‌سازی مربوط به حذف نویز را جدا خریداری نمایید.

 

**محتویات فایلی که خریداری می‌کنید به صورت زیر است:

فایل pdf مقاله به زبان انگلیسی

فایل word و pdf گزارش کامل پیاده‌سازی مقاله

فایل matlab کد پیاده‌سازی شده

تصویر aircraft برای اضافه کردن نویز و پیدا کردن پیکسل‌های نویزی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید