پروژه آزمایش دور بحرانی ارتشعات دینامیک ماشین

پروژه آزمایش دور بحرانی ارتشعات دینامیک ماشین بصورت فایل WORD  و قابل ویرایش در 16 صفحه

شامل هدف آزمایش، تئوری آزمایش، روابط آزمایش قابل استفاده دانشجویان رشته مهندسی مکانیک درس آزمایش دینامیک ماشین

مقدمه

خواسته‌هاي آزمايش

روش انجام آزمايش

تئوري آزمايش

الف) جرم متمركز در وسط تير

ب) دو جرم در فواصل  a و b  :

تأثير فاصله ياتاقانها در دور بحراني

تأثير قطر شفت در دور بحراني

هدف

تصاویر

براي انجام اين آزمايش، ابتدا موقعيت دو وزنه را مطابق با فواصل بيانشده در جداول ١ و ٢ تنظيم و تثبيت ميكنيم.

سپس سرعت موتور (فركانس چرخش موتور) را به آرامي افزايش ميدهيم تا پديده تشديد در سيستم رخ دهد. از دامنه نوسانات و صداهاي توليدي ميتوان لحظه وقوع تشديد و فركانس مربوطه را تشخيص داد. فركانس تشديد از روي نمايشگر آنالوگ دستگاه كنترل سرعت قابل قرائت است. فركانسهاي قابل قرائت از روي اين دستگاه بر حسب دور بر دقيقه (rpm) ميباشند كه براي تبديل آنها به راديان بر ثانيه (rad/s) ، بايد در  ضرب گردند.

در اين آزمايش، علاوه بر اندازهگيري فركانسهاي تشديد از روي دستگاه كنترل سرعت، ميتوان مقادير دقيقتر آنها را توسط دستگاهي به نام چرخشنما يا استروبوسكوپ (stroboscope) اندازه‌گيري نمود. اين دستگاه، داراي لامپي است.

كه در فواصل مشخص زماني، روشن و خاموش ميشود. به بيان دقيقتر، با فركانس ثابت و قابل تنظيمي، روشن و خاموش ميگردد. اگر لامپ اين دستگاه را بروي يك جسم دوّار بتابانيم و فركانس آن را بگونهاي تنظيم كنيم كه با فركانس چرخش جسم يكسان شود، آنگاه آن جسم دوّار را به صورت ثابت و ايستا مشاهده خواهيم نمود. با توجه به اين ويژگي ميتوانيم از چرخشنما براي تعيين فركانس يك جسم دوّار استفاده نماييم. يعني آنقدر فركانس چرخش نما را تغيير دهيم تا جسم دوّار را ثابت ببينيم. براي اين منظور، بهتر است تا بر روي جسم دوّار، نشانگري (نظير يك نوشته يا علامت) قرار دهيم تا بهتر بتوانيم تثبيت آن را به وسيله چرخش نما مشاهده كنيم. گاهي اوقات ممكن است در هنگام تثبيت جسم، بر روي آن تعداد بيشتري از نشانگرها را مشاهده نماييم


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید