پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ادراک اجتماعی در 51 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

ادراک یا دریافتن  (به انگلیسی: Perception) فرایند آگاهی یافتن از اطلاعات (داده های) حسی و شناخت آن‌ها. همچنین، ادراک، فرایندی است که هر کسی، با آن، پنداشت‌ها و برداشتهایی را که از پیرامون خود دارد، دسته بندی و شناسایی می‌کند و به این روش، به آنها، معنی می‌دهد؛ ولی، ادراک می‌تواند از رویدادهای دیدنی بسیار جدا و دور باشد. در بیشتر نمونه ها، مردم از یک چیز، برداشتهای گوناگونی دارند. می‌توان گفت که رفتار مردم، به روش ادراک، پنداشت یا برداشت آن‌ها (و نه رویداد) بستگی دارد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

عوامل مورد نظر روانشناسان در مطالعه ادراک اجتماعی

ارتباط غیر کلامی: زبان بیانگرها، خیره شدن ها و ایما و اشاره ها

فرایند ادراک احساس افراد در موقعیت های اجتماعی

روش مستقیم

روش غیر مستقیم

ارتباط غیرکلامی: کانال های اصلی

بیانگرهای چهره ای

تماس چشمی

زبان بدن: ایما و اشاره، حالت بدن و حرکات

لمس کردن

تشخیص فریب: نقش قرینه های غیرکلامی

چگونه می توانیم در این تکلیف (تشخیص فریب) بهتر عمل کنیم؟

انواع قرینه های غیر کلامی

نشانه های غیرکلامی دروغ

آیا مردان و زنان از لحاظ توانایی و تعبیر و تفسیر قرینه های غیرکلامی با هم تفاوت دارند؟

چه چیزی برتری کلی مهارت های زنان در درک قرینه های غیرکلامی را توجیه می کند؟

اسناد: درک علل رفتار دیگران

نظریه های اسناد

نظریه استنباط متناظر جونز و دیویس

نظریه کلی درباره اسنادهای علی: چگونه ما به پرسش ”چرا“ پاسخ می دهیم؟

ابعاد دیگر اسناد علی

افزودن و کاستن در اسناد علی

اسناد: برخی منابع اصلی خطا

علت نوسان در اسنادهای ما در خطای اسنادی سوگیری خدمت به خود؟

کاربردهای نظریه اسناد:بینش ها و مداخله ها

شکل گیری برداشت و مدیریت برداشت: چگونه اطلاعات اجتماعی را یکپارچه می کنیم؟

نظریه های تلویحی شخصیت: طرحواره هایی که برداشت اولیه را شکل می دهند

شکل گیری برداشت: یک دیدگاه شناختی

وجوه دیگر شکل گیری برداشت: ماهیت برداشت های نخستین و انگیزه های ما برای شکل دادن آنها

و…


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید