پاورپوینت , معرفی دستگاه های بدنسازی , 36 اسلاید , pptx

این پاورپوینت با موضوع معرفی دستگاه بدنسازی با 36 اسلاید با عناوین زیر

دستگاه میز لاری

 

دستگاه جلو ران

 

دستگاه بارفیکس

 

دستگاه قایقی

 

دستگاه میز شکم

 

دستگاه شنا سوئدی

 

دستگاه سرشانه وزنه آزاد

 

دستگاه خرک متحرک

 

دستگاه مسگری

 

دستگاه فیله کمر

 

دستگاه خرک راست

 

دستگاه پرس تخت

دستگاه تی بار

دستگاه ساق پا نشسته

دستگاه خرک تخت

دستگاه پایه هارتل

دستگاه پرس بالا سینه

دستگاه پرس زیر سینه

دستگاه هاگ پا ماشین

دستگاه پرس پا ماشین

دستگاه جا سنگی

دستگاه ساق پا ایستاده

دستگاه کششی(لت)

دستگاه پارالل بارفیکس

و…

دستگاه میز لاری

ابعاد دستگاه بدنسازی میز لاری
طول دستگاه : ۱۰۰ سانتیمتر
عرض دستگاه : ۶۳ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۹۵ سانتیمتر

ماهبچه های تقویت شونده:

بازو،  ساعد

دستگاه جلو ران

ابعاد دستگاه بدنسازی جلو ران
طول دستگاه : ۱۲۰ سانتیمتر
عرض دستگاه :۹۷ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۱۹۰ سانتیمتر

ماهیچه تقویت شونده:

ماهیچه جلو ران(چهارسر)

دستگاه بارفیکس

بعاد دستگاه بدنسازی بارفیکس
طول دستگاه : ۱۲۵سانتیمتر

عرض دستگاه : ۱۰۵ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۲۴۰ سانتیمتر

ماهیچه های تقویت شونده:

جلو بازو و پشت بازو، ماهیچه زیر بغل و کمی ماهیچه های سینه

دستگاه قایقی

ابعاد دستگاه بدنسازی قایقی
طول دستگاه : ۱۸۰ سانتیمتر
عرض دستگاه :۱۱۰ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۲۲۰ سانتیمتر

ماهیچه های تقویت شونده:

بازو،ساعد،زیر بغل

دستگاه میز شکم

ابعاد دستگاه بدنسازی میز شکم
طول دستگاه : ۱۳۰ سانتیمتر
عرض دستگاه :۵۸ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۷۰ سانتیمتر

ماهیچه های تقویت شونده:

شکم و اطراف شکم

دستگاه شنا سوئدی

ابعاد دستگاه بدنسازی شنا سوئدی
طول دستگاه : ۱۴۰ سانتیمتر
عرض دستگاه :۷۸سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۱۰۳ سانتیمتر

ماهیچه های تقویت شونده:

بازو، سینه

دستگاه سرشانه وزنه آزاد

ابعاد دستگاه بدنسازی سرشانه وزنه آزاد
طول دستگاه : ۱۰۵ سانتیمتر
عرض دستگاه : ۸۳ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۱۲۵ سانتیمتر

ماهیچه تقویت شونده:

سرشانه

دستگاه خرک متحرک

ابعاد دستگاه بدنسازی خرک متحرک
طول دستگاه : ۱۱۷ سانتیمتر
عرض دستگاه : ۵۸ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۵۳ سانتیمتر

ماهیچه های تقویت شونده:

سینه،کمر،بازو،شکم

دستگاه مسگری

ابعاد دستگاه بدنسازی مسگری
طول دستگاه : ۱۴۰ سانتیمتر
عرض دستگاه :۵۸ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۱۱۲ سانتیمتر

ماهیچه های تقویت شونده:

شکم و به علاوه آب کردن چربی های اطراف شکم

دستگاه فیله کمر

ابعاد دستگاه بدنسازی فیله کمر
طول دستگاه : ۱۱۵ سانتیمتر
عرض دستگاه : ۵۸ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۷۵ سانتیمتر

ماهیچه های تقویت شونده:

فیله کمر

دستگاه خرک راست

ابعاد دستگاه بدنسازی خرک راست
طول دستگاه : متغیر
عرض دستگاه : متغیر
ارتفاع دستگاه : متغیر

ماهیچه های تقویت شونده:

سرشانه،بازو

دستگاه پرس تخت

ابعاد دستگاه بدنسازی پرس تخت
طول دستگاه : ۱۹۰ سانتیمتر
عرض دستگاه : ۱۷۰ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۱۲۰ سانتیمتر

ماهیچه های تقویت شونده:

سینه

دستگاه تی بار

ابعاد دستگاه بدنسازی تی بار
طول دستگاه : ۱۷۰ سانتیمتر
عرض دستگاه :۵۸ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۴۸ سانتیمتر

ماهیچه های تقویت شونده:

زیر بغل، کمر، فیله

دستگاه پشت ران

ابعاد دستگاه بدنسازی پشت ران
طول دستگاه : ۱۶۰ سانتیمتر
عرض دستگاه :۸۷ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۱۹۰ سانتیمتر

ماهیچه های تقویت شونده:

پشت ران

دستگاه جلو بازو لاری

ابعاد دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری
طول دستگاه : ۱۱۰ سانتیمتر
عرض دستگاه : ۹۰ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۱۹۰ سانتیمتر

ماهیچه های تقویت شونده:

جلوبازو

دستگاه باترفلای

ابعاد دستگاه بدنسازی باترفلای
طول دستگاه : ۱۳۰ سانتیمتر
عرض دستگاه :۱۰۰ سانتیمتر
ارتفاع دستگاه :۱۹۰ سانتیمتر

ماهیچه های تقویت شونده:

سینه،کمر

 

 

 


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید