پاورپوینت كارآفريني

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 45 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

 

 

 

 

نقش های کارآفرینان (فلسفه وجودی کار آفرینی):

Øعامل ایجاد و توزیع ثروت، برانگیزنده توسعه اقتصادی جامعه یا به عبارتی موتور رشد و توسعه اقتصادی .
Øعامل اشتغا ل زایی .
Øعا مل انتقا ل تکنولوژی .
Øعا مل ترغیب و تشویق سرما یه‌گذا ری .
Øعا مل شنا خت، ایجا د و گسترش بازارهای جدید .
Øعا مل تعامل در اقتصاد پویا .
Øعا مل تحول و  تجدید حیا ت ملی و محلی (کارآفرینی فرا تر از شغل و حرفه است، یک شیوه زندگی است) .
 
Ø عا مل کاهش بوروکراسی اداری (کاهش پشت میزنشینی و مشوق عمل گرایی و …..) .
Ø عا مل نوآوری و روا ن کننده تغییر.
Ø به عنوان یکی از عوامل تولید مثل زمین، سرمایه، انسان و …..
Ø عا مل تحریک و تشو یق حس رقابت .
Ø عا مل تحریک، ترکیب و مهیا کردن عوامل تولید .
Ø عا مل ساماندهی منابع و استفاده اثربخش از آنها.
Ø عا مل یکپارچگی و ارتباط  بازارها .
Øعا مل رفع خلل، شکا فها و  تنگناهای  بازار و اجتماع .
 
 
امواج کارآفرینی:

تا دهه 1980 سه موج کار آفرینی را به جلو رانده است :

موج اول :

1) انفجار عمومی مطا لعه و تحقیق

2) انتشار کتابهای زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهای آنها

3) چگونگی ایجاد کسب و کار  شخصی

4) شیوه سریع پولدار شدن


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید