پاورپوینت فیزیولوژی قلب و عروق

85 اسلاید

فایل پاور فیزیولوژی قلب در دانشگاه تدریس شده واماده استفاده و قابل ویرایش برای ارئه می باشد توصیه اینجانب این است که این  فایل جزوه قلب و عروق با همدیگر دانلود شوند چون مکمل یکدیگرند محتوای قایل شامل:

قلب و عروق

مشخصات عضله قلبی

لایه های قلب

از نظر آناتومیکی قلب

به طور کلی در بدن دو نوع گردش خون دارد:

  • گردش خون عمومی یا سیستمیک

گردش خون ریوی یا پولمونری

مسیرهای هدایتی قلب

گره سینوسی–  دهلیزی:

گره دهلیزیبطنی

علت انتقال سریع پتانسیل عمل در فیبرهای پورکنژ:

انواع پتانسیل عمل در سلول های قلب

1-پتانیسل عمل از نوع سریع

فاز صفر: در این فاز کانال های سدیمی سریع باز می شوند و عمل دپلاریزاسیون در این فاز به صورت خطی افزایش می یابد.

فاز 1: در این فاز کانالهای سدیمی بسته شده اند و کانالهای پتاسیمی گذرا (Kto) باز می شوند. در اثر خروج پتاسیم سلول منفی می شود

فاز 2: باز شدن کانالهای کلسیمی نوع آهسته یا L-Type (کانال کلسیمی ولتاژی)

فاز 3: بسته شدن کانال کلسیمی و باز شدن کانالهای(iK,iK1,iTO)K  

فاز4: پتانسیل استراحت باز شدن کانالهای نشتی K

2-پتانسیل عمل آهسته

فاز 4

فاز صفر

فاز 3

انقباض سلول های عضله قلبی

انقباض عضله قلبی:

استراحت عضله قلب

اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک در قلب

اعصاب پاراسمپاتیک

مکانسیم اثر تحریک پاراسمپاتیک

اعصاب سمپاتیک

مکانیسم اثر تحریک سمپاتیک:

تحریک سمپاتیک بر روی گره SA قلب

تحریک پاراسمپاتیک بر روی گره SA قلب

سیکل قلبی

مراحل سیکل قلبی:

دیاستول تأخیری بطن

سیستول دهلیزی

سیستول بطنی

انقباض ایزولومتریک بطنی

تخلیه بطن

دیاستول بطنی

استراحت ایزولومتریک بطن(دیاستول اولیه)

 برون ده قلب

قانون فرانك استارلينگ

الكتروكارديوگرام

ضربان قلب

صداهای قلب

عروق خونی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید