پاورپوینت بسيج های اجتماعی

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 18 اسلاید

 

 

 

 

 

قسمتی از اسلایدها

مجموعه فعاليت های هماهنگ اطلاع رسانی، ارتباطی و آموزشی

با استفاده از ترکيبی از کانال های متعدد و متنوع اطلاع رسانی

به منظور انتقال پيام های مورد نظر و معين

به جمعيتی مشخص

در يک دوره معين و محدود

در راستای اهداف برنامه  

نمونه های بسيج اجتماعی در حوزه سلامت

بسيج مهار بيماری سل (Stop TB)                               

بسيج شستن دست ها  (Wash your Hands!)

بسيج مصرف 5 نوبت ميوه و سبزی در روز  (5 a Day)

بسيج فعاليت بدنی کودکان (VERB)

بسيج کاهش سرعت در رانندگی (FoolsSpeed)

بسيج تنظيم خانواده در مردان

مشخص کردن چرايي بسيج

قبل از هر اقدام بايد دلايل پيشنهاد برنامه بسيج مشخص شود.

چرايي موضوع با توصيف دقيق مساله و تحليل وضعيت روشن می شود:

بزرگی و شدت مساله

عوامل موثر در ايجاد مساله

ضرورت برخورد با مساله

توانايي ها و ناتوانايي هاي سيستم در برخورد با مساله

روش برخورد با مساله

سوابق قبلی برخورد با مساله و علل موفقيت يا شکست آنها

وضعيت دسترسی به منابع مورد نياز برای برخورد با مساله 

 

فهرست مطالب و اسلایدها

بسيج اجتماعی

Campaign

نمونه های بسيج اجتماعی در حوزه سلامت

مراحل طراحی يک بسيج اجتماعی

 مشخص کردن چرايي بسيج

تحليل وضعيت موجود

SWOT

تعيين اهداف برای برنامه بسيج 

ويژگی های اهداف اختصاصي

 تعيين گروه هدف بسيج

معيارهاي دسته بندي مخاطبان

 تدوين پيام ارتباطی برای برنامه بسيج

 تعيين راهبرد ارتباطی

 تعيين تاکتيک های ارتباطی

 تخصيص بودجه بسيج

ارزشيابی برنامه بسيج

کار گروهی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید