پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی مدرسه

 

 

 

 

 

پاورپوینت 30 صفحه شامل:

تاریخچه مدرسه

سیر تحولات نظام آموزشی

مدارس شبه چهار ایوانی ( دومحوری )

فضا های آموزشی در گذشته

مکتب خانه

حجره ها

مَدرَس و مسجد

میانسرا

تاریخچه پیدایش فضاهای آموزشی قبل از اسلام و پس از اسلام

سیر تکاملی فضا های آموزشی و در نتیجه پیدایش مدارس

اندامها و اجزاء معماری مدارس

نمونه ها و مصادیق مدارس

نمونه های موردی:

مدرسه غیاثیه خر گرد

مدرسه چهار باغ اصفهان

مدرسه خان شیراز

مدرسه سپهسالار تهران

مدرسه آقا بزرگ کاشان


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید