نمونه سؤال احکام متوسطه دوم پسر و دختر و انشاء نماز

برگزار کنندگان محترم مسابقات قرآن، عترت(ع) و نماز مدارس متوسطه دوم و همچنین همه ی کسانی که می خواهند مساتبقات احکامی برگزار کنند می توانند سؤالات مورد نیاز خود به همراه کلید تصحیح را در این فایل ها پیدا کنند.

محتوای این فایل ها شامل موارد زیر می باشد:

نمونه سؤال مسابقات احکام کلاس های دهم پسر                کلید نمونه سؤال مسابقات احکام کلاس های دهم پسر

نمونه سؤال مسابقات احکام کلاس های یازدهم پسر             کلید نمونه سؤال مسابقات احکام کلاس های یازدهم پسر

نمونه سؤال مسابقات احکام کلاس های دوازدهم پسر               کلید نمونه سؤال مسابقات احکام کلاس های دوازدهم پسر

نمونه سؤال مسابقات احکام کلاس های دهم دختر                کلید نمونه سؤال مسابقات احکام کلاس های دهم دختر

نمونه سؤال مسابقات احکام کلاس های یازدهم دختر             کلید نمونه سؤال مسابقات احکام کلاس های یازدهم دختر

نمونه سؤال مسابقات احکام کلاس های دوازدهم دختر               کلید نمونه سؤال مسابقات احکام کلاس های دوازدهم دختر

برگ انشاء نماز                             نمونه موضوعات انشاء نماز برای متوسطه دوم

تمامی موارد توسط اینجانب طراحی و آماده شده است


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید