نرم افزار تجزیه بهای ردیفهای فهرستبهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 99 براساس تجزیه بهای سال1397 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 نـرم افـزار تجـزیـه و آنالیـز بهـای ردیفهای فهـرستبهای

>> راه ، راه آهـن و بانـد فـرودگاه <<

ســالهای 97 و 98و 99

((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برای فهرستبـهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال1397))

 

 …  بــه هـمـراه  …

–  فایل Excel نرم‌افزار متـره و بـرآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سالهای97و98و 99

  نرم افزار محـاسـبه تعـدیـل آحـادبـها برای رشتـه راه، راه‌آهن و باندفرودگاه 

  فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال1398 

(دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)

  فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال1397 

(دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)

>>> ویژگیها و قابليتهاي برنامه:

  • تهیه آنالیز ردیفهای جدول شماره 5 تجزيه اقلام كار مطابق با بخشنامه 4951 سازمان برنامه و بودجه
  • آناليزبها و پیشنهاد قیمت برمبناي بهای پیشنهادی توسط نرم افزار و براساس نرخ عوامل موثر در فهرستبها (منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سالهای 97 و 98)
  • قابلیت ارائه پیشنهاد قیمت برمبناي قيمت روز استعلام شده توسط كاربران
  • محاسبه آناليزبها براساس درصد افزایـش یا کاهـش بهـا (ضريب مينوس يا پلوس) 

ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار را دانلود نمائید:

 نـرم افـزار تجـزیه بهای ردیفهای فهرستبهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه 

 


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید