مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مقایسه روش های سنجش ABTS، DPPH، FRAP و ORAC برای ارزیابی واکنش آنتی اکسیدانت ها از عصاره های استخراج شده از میوه guava

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts

عنوان فارسی:

مقایسه روش های سنجش ABTS، DPPH، FRAP و ORAC برای ارزیابی واکنش آنتی اکسیدانت ها از عصاره های استخراج شده از میوه guava

چکیده:  

عصاره های استخراج شده از میوه guava برای بررسی واکنش آنتی اکسیدانت های اندازه گیری شده در استخراج متانولی (AOAM)، واکنش آنتی اکسیدانت های اندازه گیری شده در عصاره استخراج شده دی کلرومتان (AOAD)، اسیدآسکوربیک، کل ترکیبات فنولی و میزان کل ترکیبات کاتنوئیدها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. روش های سنجش ABTS، DPPH و FRAP برای تخمین و ارزیابی AOAM و AOAD مورد استفاده قرار گرفتند، در حالی که ORAC فقط برای تخمین و ارزیابی AOAM مورد استفاده قرار گرفت.

تعداد صفحات انگلیسی: 7

تعداد صفحات فارسی: 21

سال مقاله: 2006

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید