مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر اساس شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Development of a decision support system based on neural networks and a genetic algorithm

عنوان فارسی:

توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر اساس شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیکی

چکیده:  

با افزایش حجم اطلاعات و پیچیدگی مهندسی، سیستم های اجتماعی و اقتصادی، ارزیابی داده های مربوط به درآمد و کنترل چنین سیستم هایی مشکل تر شده است. در حال حاضر، توسعه سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مبتکرانه (DSS) در نظر دارند تا نتایج بهینه را در حین به حداقل رساندن ریسک خسارت های جدی به دست آورند.  هدف از DSS، کمک به تصمیم گیرنده در مواجهه با مشکل مقادیر زیاد اطلاعات و واکنش های مبهم سیستم های پیچیده وابسته به عوامل خارجی می باشد. به وسیله روش های آنالیز دقیق و گسترده، DSSها انتظار دارند تا کاربر را با شاخص های پیش بینی شده و تصمیمات بهینه آماده کنند.

تعداد صفحات انگلیسی: 7

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید