مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تجزیه و تحلیل غیر خطی ستون های لوله پر شده از بتون در بار محوری با تاثیر نگهداری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Nonlinear Analysis of Axially Loaded Concrete-Filled Tube Columns with Confinement Effect

عنوان فارسی:

تجزیه و تحلیل غیر خطی ستون های لوله پر شده از بتون در بار محوری با تاثیر نگهداری

چکیده:  

روش های تشکیل دهی مواد مناسب برای ستون های لوله پر شده از بتون (CFT) پیشنهاد شده اند و به وسیله ی برنامه ی محدود غیر خطی ABAQUS در مقابل اطلاعات آزمایشگاهی تایید می شوند. برش های مقطعی ستون های CFT در تجزیه و تحلیل عددی به سه گروه طبقه بندی می شوند، به عبارت دیگر برش دایره ای، برش مربعی و برش مربعی انعطاف ناپذیر با استحکام تیر اتصال. از طریق تجزیه و تحلیل عددی، ثابت شده است که برای ستون های CFT دایره ای، لوله ها می توانند تاثیر نگه داری خوبی را برای ستون فراهم کنند

تعداد صفحات انگلیسی: 8

تعداد صفحات فارسی: 18

سال مقاله: 2003

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید