مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر خاک های رس نانویی روی ویژگی های فیزیکی و ضدمیکروبی ورقه های کامپوزیتی رسی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Effect of nano-clay type on the physical and antimicrobial properties of whey protein isolate/clay composite films

عنوان فارسی:

تأثیر خاک های رس نانویی روی ویژگی های فیزیکی و ضدمیکروبی ورقه های کامپوزیتی رسی/ ایزوله شده پروتئینی آب پنیر

چکیده:  

ورقه های کامپوزیتی ایزوله از پروتئین آب پنیر (WPI) در کنار سه نوع مختلف از خاک های رس نانویی، کلوزیت ، کلوزیت 20A و کلوزیت 30B مورد مطالعه قرار گرفته است، برای بررسی بهتر از متد قالب ریزی استفاده به عمل آمده است و به منظور درک بهتر تأثیر نوع خاک رس نانویی روی ویژگی های ورقه ها، ویژگی های فیزیکی و ضدمیکروبی آنها نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 20

سال مقاله: 2009

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید