مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر فرایند جداسازی کلسترول با استفاده از سیکلودکسترین بر ترکیبات مهم شیر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Effect of Cholesterol Removal Processing Using ????-Cyclodextrin on Main Components of Milk

عنوان فارسی:

تأثیر فرایند جداسازی کلسترول با استفاده از سیکلودکسترین بر ترکیبات مهم شیر

چکیده:  

در دو مورد از دماهای تلفیقی 8 و 20 درجه سانتی گرادی، غلظت های متعددی از (1.5%، 1%، 0.5% و 0%)  با محتواهای چربی مختلف (3%، 2.5% و 1%) شیر خام (بدون هموژنیزه) و شیر هموژنیزه با هم مخلوط شدند. باقیمانده کلسترول، چربی، پروتئین، لاکتوز، جامد بدون جربی (SNF)، چگالی و محتوای خاکستری شیر برای هر طرز عمل مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. این نتایج، از لحاظ آماری، آنالیز شد و نشان داد که محتوای کلسترول شیر به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یافت، یعنی همانطوری که ، به ویژه در شیر هموژنیزه در دمای 20 درجه سانتی گراد افزایش پیدا کرد.

تعداد صفحات انگلیسی: 7

تعداد صفحات فارسی: 12

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید