مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر پوشش مخلوط پروتئین آب پنیر بر کیفیت میوه آلو

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Influence of Whey Protein Composite Coatings on Plum (Prunus Domestica L.) Fruit Quality

عنوان فارسی:

تأثیر پوشش مخلوط پروتئین آب پنیر بر کیفیت میوه آلو

چکیده:  

پژوهش حاضر کیفیت میوه آلو را که پوشیده از پروتئین آب پنیر (WPI) و پوشیده از مخلوط WPI را که حاوی 5 یا 10 درصد از روغن بذر کتان آمیخته با موم می باشد، مورد ارزیابی قرار می دهد. میوه هایی با WPI و پوشش 10 درصد از مخلوط چربی کمتر مستعد ترک برداشتن، پوسته پوسته شدن و آسیب های تاول مانند روی میوه در مدت 15 روز ذخیره در دمای 5 درجه در مقایسه با 5 درصد چربی می باشد. دوام آلوها، که به وسیله قدرت نفوذ با استفاده از میله بررسی 10mm تعیین شد، تحت تأثیر انواع پوشش ها بجز برای نمونه های پوشیده شده با WPI نمی باشد، که این مسئله قدرت نفوذ بالاتری را به دلیل مقاومت بالای پوسته در برابر WPI نشان می دهد.

تعداد صفحات انگلیسی: 12

تعداد صفحات فارسی: 21

سال مقاله: 2008

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید