مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بهره وری و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کنیا 1996-1964

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Productivity and economic growth in Kenyan agriculture, 1964–1996

عنوان فارسی:

بهره وری و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کنیا 1996-1964

چکیده:  

در مقاله حاضر الگوهای بهره­وری و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کنیا ما بین سالهای 1964 الی 1996 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. شواهد نشان می دهد در دوره 1973-1964 میانگین رشد تولیدات این بخش به بیش از 4% رسید و در دوره 1996-1988، به 2/1% تنزل پیدا کرد. در طی کل دوره میزان موجودی سرمایه نقش مهمی در رشد تولیدات این بخش داشته و میانگین نرخ رشد نهاده های واسطه ای مرتبا کاهش یافته است. میزان سهم رشد بهره­وری در رشد تولیدات کشاورزی از 2/10% در دوره 1973-1964 به 8/26% در دوره 1996-1988 افزایش یافته است.

تعداد صفحات انگلیسی: 7

تعداد صفحات فارسی: 18

سال مقاله: 2002

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید