مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برداشتن و حذف کلسترول از شیر هموژنیزه با سیکلودکترین- بتا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Cholesterol Removal from Homogenized Milk with β-Cyclodextrin

عنوان فارسی:

برداشتن و حذف کلسترول از شیر هموژنیزه با سیکلودکترین- بتا

چکیده:  

تحقیق حاضر انجام گرفت تا شرایط بهینه و مطلوب پنج فاکتور (غلظت سیکلودکترین- بتا، تلفیق دما، تلفیق زمان، نیروی گریز از مرکز و زمان گریز از مرکز) را در کاهش کلسترول در 3.6% چربی، شیر هموژنیزه با استفاده از سیکلودکترین تعیین کند. سیکلودکترین- بتا در 0.5 تا 1.5%، برداشت کلسترول 92.2 تا 95.3% را در زمان ترکیب 10 درجه سانتی گراد به مدت 10 دقیقه فراهم آورد. در بین فاکتورهای دیگر، تلفیق زمان (15 الی 20 دقیقه) به نحو قابل ملاحظه ای، برداشت کلسترول را تحت تأثیر قرار نداد.

تعداد صفحات انگلیسی: 4

تعداد صفحات فارسی: 10

سال مقاله: 1999

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید