مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزیابی فیزیکی پوسته های ترکیبی زیست تجزیه پذیر ساخته شده با استفاده از عصاره پروتئین آب پنیر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Physical assessment of composite biodegradable films manufactured using whey protein isolate, gelatin and sodium alginate

عنوان فارسی:

ارزیابی فیزیکی پوسته های ترکیبی زیست تجزیه پذیر ساخته شده با استفاده از عصاره پروتئین آب پنیر، ژلاتین و آلژینات سدیم

چکیده:  

پوسته های ترکیبی که با استفاده از عصاره پروتئین آب پنیر (WPI)، ژلاتین (G) و آلژینات سدیم (SA) ساخته شده اند در یک طرح مرکزیابی ساده استفاده می کنند. قدرت کشش (TS)، قدرت نفوذ، درصد افزایش نقطه شکاف (E)، میزان پارگی (TT)، نفوذپذیری بخار آب (WVP) و نفوذپذیری اکسیژن در پوسته ها ارزیابی می شود. اثر متقابل بین زیست بسپارها تأثیرات درجه دومی را بر مقادیر TS، E، PT، TT و WVP می گذارد. بررسی میکروسکوپی الکترون (SEM) برای بررسی میکروساخت های پوسته های ترکیبی انجام می شود.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 16

سال مقاله: 2010

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید