قرارداد پرسنل

برای هر پرسنل می بایست قرارداد کار تنظیم گردد.

 

2 صفحه

ورد


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید