فیلم ارزشمند روش بازی متقابل در برابر گامبی ها Studies in Counter Gambits

مطالعاتی در بازی متقابل  در برابر گامبی ها

ضد گامبی ها 

ChessLecture Volume 184

Studies in Counter Gambits

فرمت: MP4 + PGN

مجموعه ویدئوهای گامبی متقابل محصول chesslecture.com

– گامبی آلبین متقابل (گامبی وزیر نپذیرفته) توسط  IM Bill Paschall مدت زمان آموزش ۳۶ دقیقه
– راهنمایی کامل روانشناسی جهت بازی در مقابل گامبی ها توسط LM Dana Mackenzie مدت زمان آموزش ۳۲ دقیقه
– همراه بنکو (گامبی بلومنفلد واریانت اصلی) توسط IM John-Paul Wallace مدت زمان آموزش ۲۳ دقیقه
– خیلی ساده و غیر قابل مقاومت (گامبی متقابل بلومنفلد) توسط LM Dana Mackenzie مدت زمان آموزش ۴۵ دقیقه
– برخورد با گامبی کلرادو (پیاده شاه، کلرادو متقابل) توسط  IM Valeri Lilov مدت زمان آموزش ۱۶ دقیقه
– ابتکار شروع بازی مورفی (گامبی شاه نپذیرفته) توسط  IM Valeri Lilov مدت زمان آموزش ۲۲ دقیقه


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید