فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1399 تحت نرم افزار اکسل

این برنامه برای تهیه برآورد اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1399 و تحت نرم افزار اکسل تهیه شده است و شامل یک فصل می باشد.


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید