فایل Excel فهرستبهای ابنیه سال 1399 و برنامه های متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی – لیستوفر

 

 

 

 

 

  

 

 

فـایـل Excel برنـامـه هـای

متـره و بـرآورد و صورت وضعيت نویـسـی

براسـاس فهرستبـهای ابنـیـه سـال 1399

–  و  –

تهیه مشخصات آرماتـورها (لیـستـوفـر)

  


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید