فایل اکسل پرسش‌نامه اضطراب اشپیل‌برگر (STAI)

پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اسپیلبرگر (STAI) که معادل انگلیسی آن state-trait anxiety inventory است در سال ۱۹۷۰ توسط اسپیلبرگر ساخته شد. این پرسشنامه حاوی ۴۰ سوال است که از ۲۰ سوال اختصاص به اضطراب حالت و ۲۰ سوال اختصاص به اضطراب صفت دارد. سوالات مربوط به اضطراب حالت در طیف لیکرت چهار گزینه‌ای نمره گذاری می‌شوند که عبارتند از: به هیچ وجه، گاهی، عموماً، خیلی زیاد. و سوالات مربوط به اضطراب صفت نیز به همان صورت ۴ گزینه‌ای نمره گذاری می‌شوند که عباتند از: تقریباً هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات و تقریباً همیشه.

نمره گذاری پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اسپیلبرگر (STAI)

 

نمرات به دست آمده در هر زیرمقیاس به هفت صورت قابل تفسیر می‌باشد:(برخی منابع به سه و برخی به چهار مورد نیز تقسیم نموده اند اما به جهت جامع وکامل بودن فایل به هفت صورت تقسیم شده تا تفسیر راحت تر صورت گیرد که در صورت مورد استفاده قرارگرفتن موارد فوق با کمک نمره خام بدست آماده در فایل براحتی قابل تبدیل می باشد.)

قسمت الف(حالت):

وضعیت خیلی شدید قرار دارید.جمع76وبیشتر

وضعیت شدید می باشید.جمع65تا75

وضعیت نسبتاً شدید هستید.جمع54تا64

وضعیت متوسط رو به بالا می باشید.جمع43تا53

وضعیت متوسط رو به پایین هستید.جمع32تا42

وضعیت خفیف می باشید.جمع21تا31

وضعیت طبیعی می باشید.جمع0تا20

قسمت ب (صفت):

وضعیت خیلی شدید می باشید.جمع73وبیشتر

وضعیت شدید قراردارید.جمع63تا72

وضعیت نسبتاً شدید قراردارید.جمع53تا62

وضعیت متوسط رو به بالا قراردارید.جمع43تا52

وضعیت متوسط رو به پایین می باشید.جمع32تا42

خفیف می باشد.جمع21تا31

وضعیت طبیعی قراردارید.جمع0تا20

 

در پایان صفحه، نتیجه تست بطور خودکار در هر دو آیتم محاسبه و نمایش داده داده می شود.

در نهایت دو نمره به دست می‌آید که نمره اول نشان دهنده اضطراب حالت و نمره دوم نشان دهنده اضطراب صفت است. هر فرد نیز می‌تواند در این دو نوع اضطراب نمراتی بین ۲۰ تا ۸۰ کسب کند.

 

 

پرسش‌نامه حالت و صفت اشپیل‌برگر، چهل عبارت خودگزارشی دارد که بیست گزینه اول، حالت و بیست گزینه دوم، صفت اضطراب فراگیر را می‌سنجد. این مقیاس، از میزان اعتبار و پایایی فراوانی برخوردار است . این پرسش‌نامه چهل گویه و ماده دارد که هرکدام از آن‌ها قابلیت تخصیص ارزشی را در دامنه یک تا چهار دارد.


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید