راهکارهای مناسب در ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

احتراما به استحضار  شما خوبان می رساند اینجانبان سرگروه های آموزشی پا یه ی دوم استان خراسان جنوبی شهرستان قاین  پس از تحلیل و بررسی  و پرس و جو از جمع کثیری از همکاران پایه ی دوم به این نتیجه رسید یم که دانش آموزان در یادگیری چند مورداز کتاب ریاضی بیشتر از سایر موارداین کتاب  دچار مشکل می شوند ( بافرمت ورد 7 صفحه )


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید