علوم انسانی

دانلود ترجمه مقاله استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM یک دیدگاه چند مرحله ای

دانلود ترجمه مقاله استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM یک دیدگاه چند مرحله ای 
ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد 
سال انتشار:2012
تعداد صفحه ترجمه:28
تعداد صفحه فایل انگلیسی:12

 موضوع انگلیسی :Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion:
A multi-stage perspective
موضوع فارسی:استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM یک دیدگاه چند مرحله ای
چکیده انگلیسی:Electronic supply chain management (e-SCM), a specific form of inter-organizational systems, has generally
regarded as one of the major strategies to create competitive advantage. The diffusion of e-SCM among trading
partners is critical for its final successful use and accordingly, performance impact. However, the diffusion
process is complex and dynamic in nature and involves an evolutionary property across time. Innovation diffusion
theory (IDT) is defined for effectively exploring diffusion process with multiple stages. Moreover, prior
studies have found inconclusive results of IT-enabled performance due to inadequate measures. The balanced
scorecard (BSC) with the extension to SCM, incorporating four performance perspectives, is appropriate for
overcoming this problem. Grounding on the IDT and BSC, this study proposes a novel framework for exploring
the relationships between a stage-based structure and the BSC. Data are collected from a questionnaire
survey. The results indicate that there are significant differences between external diffusion and the two earlier
stages, adoption and internal diffusion, on the four BSC perspectives. Furthermore, all of the four perspectives
are well realized at external diffusion stage. Implications for managers and scholars are discussed.
© 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
چکیده فارسی:

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (e-SCM) ، شکل  مشخصی از سیستم های درون سازمانی است ، که به طور کلی به عنوان یکی از استراتژی های مهم برای ایجاد مزیت های رقابتی در نظر گرفته میشود  . اشاعه  e-SCM در میان شرکای تجاری برای کاربرد نهایی و تاثیر موفق عملکردش حائز اهمیت است  . با این حال، فرایند  اشاعه  در ماهیت خود فرایند ی  پیچیده و پویا است و در طول زمان مالکیت تکاملی را در گیر میسازد . نظریه اشاعه نوآوری (IDT) بر اساس  بررسی موثر فرایند  اشاعه  با مراحل مختلف تعریف شده است . علاوه بر این ، مطالعات قبلی  به نتایج بی معنایی در  عملکرد با قابلیت IT با توجه به اندازه گیری های  ناکافی دست یافته اند . کارت امتیازی متوازن (BSC) با فرمت SCM ، چهار دیدگاه عملکرد را ترکیب میکند که  برای غلبه بر این مشکل مناسب است . در خصوص IDT و BSC ، این مطالعه یک چارچوب جدیدی را برای بررسی روابط بین ساختار مرحله ای و بر اساس BSC می باشد . داده ها از پرسشنامه جمع آوری شده اند . نتایج نشان می دهد که در چهار دیدگاه BSC تفاوت معنی داری میان  اشاعه  خارجی و دو مرحله اولیه ، پذیرش و اشاعه  داخلی وجود دارد . علاوه بر این، تمامی چهار دیدگاه  بخوبی در مرحله اشاعه  خارجی تحقق مییابند . مفاهیم  برای مدیران و محققان مورد بحث قرار میگیرد .


0/5 (0 نظر)
دانلود طرح های لایه باز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

تبلیغات رایگان
دکمه بازگشت به بالا