جزوه فیزیولوژی عضله

فایل جزوه فیزیولوژی عضله مورد نظر به صورت pdf در 15 صفحه ارائه می شود که در دانشگاه تدریس شده و اماده استفاده می باشد توصیه تهیه کننده این است که هر دو فایل پاورپویینت در همین فروشگاه همزمان دانلود شود چون مکمل یکدیگرند. محتوا شامل محتویات:

1-عضله اسکلتی که مخطط و غیر ارادی می باشد.

2-عضله قلبی(Cardiac) که مخطط و غیر ارادی است.

3-عضله صاف(Smooth) غیر ارادی

وظایف عضله اسکلتی در بدن

ساختمان عضله اسکلتی:

فیبر یا ساختمان ماهیچه

ساختمان میوفیبرل(فیبر)

باند روشن

باند تاریک

ساختمان فیلامان  (میوزین )ضخیم:

فیلامان اکتین( نازک)

واحد حرکتی

مکانیسم عمومی انقباض عضلانی

مكانيسم مولكولي انقباض

منبع انرژی برای انقباض عضلانی :

انبساط ماهیچه:

تویچ عضلانی

ترب(Treppe)

جمع پذیری

جمود نعشی Rigor Mortis

عضلات صاف(Smooth muscle)

به طورکلی دو نوع عضله صاف وجود دارد:

1- عضله صاف چند واحدی

2- عضله صاف تک واحدی (عضله صاف احشایی)

مکانیسم مولکولی انقباض عضله صاف

تفاوت انقباض عضله صاف با انقباض عضله اسکلتی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید