کتاب ، جزوه

توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول نكات ايمني و حفاظتي

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:
وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه را تعریف کند.
وسایل ایمني و حفاظتي فردي را استفاده کند.
ارگونومي (اصول بازبیني عوامل انساني) را تعریف کند.
انواع وسایل اطفاء حریق را تعریف کند.
کد ایمني رنگها و کاربرد آنها را شناسایي کند.
اصول استفاده از لباس کار و طرز رفتار در کارگاه را رعایت کند.
اصول انجام کمكهاي اولیه را استفاده کند.
اصول پیشگیري از حوادث و رعایت نکات ایمني را بیان کند.
نکات ایمني در هنگام کار کردن با برق و جلوگیري از برق گرفتگي را رعایت کند.
نکات ایمني کار در ارتفاع را بیان کند.
تابلوهاي ایمني را شناسایي و استفاده کند.
نکات ایمني در استفاده از مواد شیمیایي و رنگي را رعایت کند.
در به کارگیري دستگاهها، از حفاظها و شابلونهاي مناسب استفاده کند.
نکات ایمني در مقابله با آتش و هنگام اطفاء حریق را رعایت کند

 

31 صفحه

پی دی اف


0/5 (0 نظر)
دانلود طرح های لایه باز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا