انرژی الکتریکی

یکی ازانواع انرژی وانرژی پرمصرف درزندگی ماانرژی الکتریکی است که کاربردبسیارزیادی درزندگی دارددراین فصل به شناسایی انرژی الکتریکی پرداخته وباانواع مدارهای الکتریکی آشنامی شویم.مدارهای متوالی وموازی ازانواع مدارهایی هستند که مورداستفاده قرارمی گیرند فرمت فیلم


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار سل

دیدگاهتان را بنویسید